Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Budujemy drogę w Ratajach

Domy i budowa drogi - Budujemy drogę w Ratajach
Budujemy drogę w Ratajach

Budujemy drogę w Ratajach

Wspominana droga dotyczy zadania inwestycyjnego, którego pełna nazwa brzmi:

„Budowa drogi gminnej Wymysłów -Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock -Siekierno-Leśna (przez miejscowości Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek – 155 mb – etap III”.

Powstanie nowa, asfaltowa droga o szerokości 4,5 metra, której pobocza będą wynosić 0,75 metra, a jej długość wyniesie 155 metrów. Wzdłuż niej pojawi się oświetlenie uliczne.

Umowę z wykonawcą, którym jest DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, podpisaliśmy pod koniec lipca 2022 r.

Prace rozpoczęły się już 2 sierpnia, a ich zakończenie planowane jest na koniec września.