Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock z absolutorium

Podczas wczorajszej (30.06.br) sesji Rady Miejskiej w Wąchocku rozpatrzony został Raport o stanie Gminy za 2020 rok. Głosowano nad zatwierdzeniem ubiegłorocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Jarosławowi Sameli.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Burmistrza i jego udzielenie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że ubiegłoroczne działania finansowe Burmistrza jako organu wykonawczego były prawidłowe.