Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Centralny Port Komunikacyjny w Wąchocku?

Centralny Port Komunikacyjny w Wąchocku?

Lotnisko nie, ale (prawie) bezpośredni dojazd szybką koleją jest teoretycznie możliwy.

W poniedziałek odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy linii kolejowej nr 84 na odcinku Radom – Kunów. Linia ta ma być jedną z tzw. „szprych” łączących mieszkańców różnych części Polski z CPK za pomocą sieci szybkich kolei.

Na spotkaniu w Wąchocku przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy przedstawili informację dotyczącą czterech wariantów linii nr 84. Jeden z nich przebiega z Radomia przez Gminę Mirzec i przechodzi przez Miasto i Gminę Wąchock na jej północno-wschodnim obszarze. Siłą rzeczy ten wariant był najdłużej omawiany oraz analizowany. Mieszkańców interesował dojazd do posesji na końcu ulicy Tysiąclecia oraz do Sinej Wody. Zgłoszono szereg wniosków dotyczących zarówno dojazdu do posesji jak i utrzymania przejezdności w ciągu drogi pożarowej prowadzącej z końca ulicy Radomskiej do Lipa. Mieszkańcy zadali również kilka pytań dotyczących techniki budowy, detali dotyczących specyfiki rozwiązań technicznych, a także poddawali w wątpliwość konieczność budowy kolei równoległej do odcinka Skarżysko-Kamienna – Radom.

Czy (prawie) z Wąchocka dojedziemy do CPK? Analiza wariantów ma trwać do końca roku więc odpowiedź poznamy za prawie rok.

Przed konsultacjami z Mieszkańcami odbyło się, już trzecie, spotkanie w urzędzie, gdzie przekazaliśmy uwagi dotyczące wąchockiego wariantu linii 84.