Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ciężarówki powyżej 12 ton – ograniczenie w ruchu miejskim

Problem uciążliwych, notorycznie łamiących ograniczenie prędkości na miejskim odcinku drogi powiatowej Wąchock-Mirzec ciężarówek wreszcie doczekał swojego finału. Jest to bardzo kłopotliwa kwestia, która szczególnie w okresie letnim doskwiera zarówno Mieszkańcom, jak i Turystom odwiedzających Wąchock. Wielomiesięczne starania samorządowców doprowadziły do wyrażenia zgody przez Zarząd Dróg Powiatowych na wprowadzenie ograniczenia w tonażu przejeżdżających samochodów.

Podstawą do wprowadzenia ograniczeń jest bezpieczeństwo Mieszkańców naszego miasta oraz Turystów. Wzmagający się z każdym rokiem ruch turystyczny na terenach zrewitalizowanych wymaga wprowadzenia dodatkowych wytycznych w celu poprawieniu ich ochrony.

Dzięki wsparciu Pana Jarosława Trzebińskiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ograniczenie tonażu stało się realne i obejmie ono samochody powyżej 12 ton. Projekt zmiany organizacji ruchu ważny będzie od 1 czerwca br. do 30 września na odcinku od skrzyżowania ulic Kolejowej i Św. Rocha (w kierunku ul. Radomskiej) oraz na ul. Radomskiej (do granic gminy Wąchock).  Fizycznie obowiązywać będzie od momentu postawienia znaków drogowych. Od rynku ruch na ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Św. Rocha pozostanie bez zmian. Dzięki temu ruch na ul. Kolejowej zmaleje, a lokalni przedsiębiorcy zlokalizowani przy ul. Św. Rocha nie zostaną pozbawieni możliwości dojazdu.

Dziękujemy Dyrektorowi ZDP za udaną współpracę i pomoc w realizacji zamierzeń oraz Przewodniczącej Zarządu Osiedla Północ Pani Elżbiecie Błach za aktywność i bycie głosem Mieszkańców w sprawie problemu.