Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Cisza sprzyja powodzeniu operacji…

Wojsko Polskie intensywnie się szkoli podnosząc w ten sposób swoje umiejętności, sprawdzając też przygotowanie i gotowość bojową. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji
przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do działania oraz zapewnienie niezależności od
innych jednostek, które na danym terenie się znajdują.

Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu
i ruchu wojsk. W związku z powyższym kolumny wojsk mogą przemieszczać się po naszym kraju. Od wielu
lat wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają
realizmu szkoleniu.

Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia, czy dokumenty przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego, może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. Udostępnianie materiałów i dzielenie się informacjami na temat żołnierzy, czy sprzętu wojskowego, jego lokalizacji i ilości ułatwia śledzenie działań armii.

Chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków
powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń.