Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Co z tańszym węglem w Gminie Wąchock?

Co z tańszym węglem w Gminie Wąchock?

Węgiel - Co z tańszym węglem w Gminie Wąchock?
Co z tańszym węglem w Gminie Wąchock?

Umożliwienie Mieszkańcom zakupu węgla po preferencyjnej cenie jest od pewnego czasu jednym z głównych tematów, którym się zajęliśmy. I wreszcie, na koniec roku otrzymaliśmy długo oczekiwane pierwsze 50 ton orzecha.

W ramach zakupu preferencyjnego można będzie nabyć maksymalnie 3 tony węgla. Możliwy będzie zakup węgla w kilku ratach, ale łącznie nie więcej niż 3 tony.

Sprzedaż węgla prowadzona będzie za pośrednictwem firmy Usługi Transportowe Ireneusz Kucharczyk, Jadowniki 49b, 27-225 Pawłów.

Odbiór węgla będzie możliwy w Starachowicach na ul. Składowej 3 w godzinach od 8.00 do16.00.

Cena zakupu, po której Mieszkańcy będą mogli go nabyć, to 1788 zł brutto za 1 tonę.


Ustalona cena obejmuje koszt zakupu węgla z kopalni oraz koszt jego dostarczenia do składu węgla znajdującego się w Starachowicach. Do ustalonej ceny nie zostały wliczone koszty transportu dla Mieszkańców naszej gminy.

Osoby, które nie posiadają środka transportu, aby przewieźć węgiel ze Starachowic do miejsca zamieszkania, mają możliwość skorzystania z transportu udostępnionego przez skład węgla za dodatkową opłatą. Transport można zamówić pod numerami 695-645-020 lub 601-547-319.


Składane dotychczas przez Was wnioski mają charakter poglądowy i nie są jednoznaczne
z możliwością zakupu węgla. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku i przejście jego
pozytywnej weryfikacji, (tj. czy został wypłacony dodatek węglowy dla Wnioskodawcy).

Jak będzie wyglądał proces odbioru węgla

– Po dostarczeniu węgla do składu, który będzie w imieniu Gminy Wąchock pośredniczył
w sprzedaży węgla, Mieszkańcy, którzy przeszli pozytywną weryfikację zostaną telefonicznie poinformowani o możliwości jego zakupu zgodnie z kolejnością składanych wniosków.

– Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku potwierdzi chęć zakupu opału, jego ilość, poinformuje o konieczności wpłaty na konto lub w kasie oraz poda numer wniosku, który będzie niezbędny do wpisania w tytule przelewu.

Kupujący, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pokoju nr 8, przed dokonaniem wpłaty za węgiel, będzie miał możliwość zapoznania się z najbardziej aktualnym certyfikatem jakości kupowanego węgla.

– Osoba uprawniona (Kupujący) dokona płatności przelewem na konto: Bank Spółdzielczy
w Wąchocku, numer rachunku: 82 8523 0004 0000 0039 2000 0060 lub w kasie Urzędu Miasta
i Gminy w Wąchocku. W tytule przelewu prosimy podać WĘGIEL XXX, IMIĘ
I NAZWISKO WNIOSKODAWCY
, gdzie XXX oznacza numer wniosku podany telefonicznie przez pracownika urzędu gminy.


0,5 tony węgla – 894 zł
1 tona węgla – 1788 zł
1,5 tony węgla – 2682 zł
2 tony węgla – 3576 zł
2,5 tona węgla – 4470 zł
3 tony węgla – 5364 zł

Uwaga: prosimy nie dokonywać wcześniejszych samodzielnych wpłat środków za węgiel.
W przypadku wpłaty bez wcześniejszego potwierdzenia przez pracownika urzędu wpłacone
środki zostaną zwrócone na konto z którego zostały przelane.


– Po zaksięgowaniu opłaty lista osób uprawnionych do odbioru węgla zostanie przekazana do składu węgla. Na jej podstawie zostanie on wydany. Wnioskodawca własnoręcznym podpisem potwierdzi jego odbiór. Wnioskodawca będzie mógł pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru węgla w jego imieniu.

– Urząd Miasta i Gminy w terminie 7 dni od wpłaty wystawi fakturę, która będzie do odbioru w kasie urzędu lub w pokoju nr 14.

Z uwagi na to, że zadeklarowana do zakupu przez Państwa ilość groszku i ekogroszku jest zbyt mała do złożenia przez Gminę zamówienia u dystrybutora (minimum 25 ton), nie przewidujemy obecnie sprzedaży tego sortymentu.