Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ćwiczenia obronne na terenie Gminy Wąchock

W poprzednim tygodniu, tj. 24 maja od godzin porannych przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne oraz powiatowe na terenie Gminy Wąchock.


Obronne dotyczyły kierowania Urzędem Miasta i Gminy podczas realizacji zadań obronnych w warunkach zagrożenia militarnego. Powiatowe polegały na prowadzeniu akcji ratowniczych przy współdziałaniu. Współdziałały przy nich: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Biuro Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach. Oraz Pogotowia Ratunkowego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W niemalże dziewięciogodzinnych ćwiczeniach udział wzięło dwudziesty pracowników UMiG w Wąchocku wraz z podlegającymi mu instytucjami. Z KPP w Starachowicach ośmiu funkcjonariuszy, 138 strażaków, 2 pracowników Pogotowia oraz 3 pracowników starostwa.

Ćwiczenia zawierały elementy gry decyzyjnej przeprowadzonej w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności wykonywania zadań związanych z sytuacjami kryzysowymi. Skoordynowanie działań Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jednostek podległych Staroście i Burmistrzowi Gminy Wąchock.

Na terenie naszej gminy przeprowadzono trzy epizody wynikające z działań. Były to działania terrorystyczne, sabotażowe oraz przestępcze. Pierwszy z nich to zagrożenie chemiczne na terenie zakładu Somar w Marcinkowie. Przyjęto scenariusz o pożarze pomieszczenia biurowego. Kolejny dotyczył pożaru obszarów leśnych  – Góra Św. Rocha. Ogień objął około 0,5 hektara drzewostanu – zagrożenie zabytkowej kapliczki. Trzeci epizod odbył się na terenie zalewu w Wąchocku. Ćwiczenia dotyczyły akcji ratowniczej mężczyzny, który wypadł z łodzi do wody i zaczął tonąć. Do zadania zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa z Komendy Powiatowej w Starachowicach.