Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Czyste Powietrze” i kompostowanie BIOodpadów, czyli spotkanie z Mieszkańcami

Jaki jest stan powietrza w naszej gminie każdy z nas, szczególnie zimą, widzi i czuje. Odpady komunalne to również temat, na którym każdy się zna. Warto więc usystematyzować i poszerzyć swoja wiedzę. Z tego względu 22 listopada, w Sali Widowiskowej odbyło się spotkanie, w którym jako prelegenci uczestniczyli: odpowiedzialna za realizację programu „Czyste Powietrze” inspektor Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku Pani Anna Gębura oraz realizujący projekt Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka „Kulturowa Akademia Pokoleń” dyrektor MGOK, Marian Susfał oraz oczywiście zainteresowani Mieszkańcy naszej gminy.

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 30 Mieszkańców dotyczyło dwóch tematów: Programu „Czyste Powietrze” i kompostowania odpadów.

Program „Czyste Powietrze” jest dedykowany właścicielom, współwłaścicielom budynków mieszkalnych. W jego ramach można uzyskać dotacje na wymianę źródła ciepła (wymiana pieców na paliwa stale/kopciuchów). Oprócz tego dotacja obejmuje również inne prace: instalacje wentylacji, termomodernizacje budynku (ocieplenie przegród, ścian, stropów, dachów), wymiana okien i drzwi oraz wykonanie mikro instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowywane są następujące źródła ciepła: pompy ciepła, kotły gazowe, olejowe kondensacyjne, kotły na pelet drzewny, ogrzewanie elektryczne i inne. Realizacja programu planowana jest do 2030 roku, natomiast umowy z beneficjentami na dofinansowanie będą podpisywane do 2027 r.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku został otwarty punkt informacyjno-konsultacyjny dla Mieszkańców naszej gminy. Udzielamy wsparcia przy wypełnianiu wniosków, informujemy, jakie dokumenty są wymagane, pomagamy je kompletować, za naszym pośrednictwem wysyłamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wnioski można także składać drogą elektroniczną przez serwis gov.pl. Od początku istnienia w UMiG punktu informacyjno-konsultacyjnego, tj. od lica 2021 r. udzielono już 90 konsultacji w sprawie dofinansowań,a Mieszkańcy złożyli 14 wniosków o dofinansowanie i 7 o płatność końcową.

Druga cześć spotkania dotyczyła kompostowania odpadów zielonych.Te odpady są oddawane w brązowych workach. Bioodpady stanowią około 10% ogółu wszystkich odpadów, jakie produkujemy w naszej gminie. Na terenie powiatu jesteśmy rekordzistami w tym zakresie. Do końca października oddaliśmy prawie 125 ton odpadów zielonych, a dwa razy więcej mieszkańców Gminy Pawłów oddało 60 ton. Również 60 ton bioodpadów w okresie dziesięciu miesięcy oddali mieszkańcy Gminy Mirzec. Część Mieszkańców deklaruje, że kompostuje odpady zielone, co obniża wysokość opłaty za śmieci o 0,50 gr na osobę. Jednak wśród niektórych Mieszkańców pojawiła się tendencja do wystawiania odpadów pomimo, że korzysta się ze zniżki. Rozważamy więc kontrolę tego stanu rzeczy i odbiór odpadów zielonych tylko od Mieszkańców, którzy nie deklarują kompostowania. Jednocześnie w przypadku oddawania odpadów zielonych w odpadach zmieszanych ci Mieszkańcy nie mieliby odbieranych odpadów i musieliby liczyć się z konsekwencjami nałożenia podwójnej stawki.Ilość wywożonych bioodpadów ma również swoje konsekwencje w comiesięcznych opłatach na osobę za wywożenie odpadów komunalnych. Obecnie odbiór, transport i zagospodarowanie jednej tony bioodpadów kosztuje 916,92 zł.Daje nam to kwotę prawie 120 000 zł rocznie. Czy to  dużo czy mało każdy może sam sobie odpowiedzieć.

Osoby, które wcześniej się zapisały i przybyły na spotkanie, odebrały darmowe, 800 litrowe kompostowniki. Posłużą one do przygotowania naturalnego nawozu. Oprócz zniżki w opłacie śmieciowej Mieszkańcy zyskują darmowy kompost, który świetnie można wykorzystać w gospodarstwie domowym.