Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Czyste Serce” 2023

„Czyste Serce” 2023

Szanowni Państwo!

Przed nami kolejna XXI edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy.
W 2023 roku statuetki przyznane zostaną w czterech kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna.
Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka.
Ważnym kryterium jest również oryginalność projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki, działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.
Zachęcam mieszkańców oraz podmioty z Państwa terenu do składania wniosków o przyznanie nagrody „Czyste Serce”, która jest wyrazem troski i dbałości o innych. Powyższe wyróżnienie jest hołdem
dla nieżyjącego Marka Kotańskiego – założyciela ruchu czystych serc, twórcy między innymi Monaru,
człowieka o wyjątkowej wrażliwości, który aktywnie angażował się w działalność prospołeczną.
Formularze wniosków o przyznanie nagrody oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
kielce.uw.gov.pl

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski


„Czyste Serce” 2023