Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Dla najbardziej potrzebujących Mieszkańców Gminy Wąchock

W ramach Programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa na lata 2014 –2020” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku prowadził kolejne działania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących Mieszkańców gminy. Są to przede wszystkim osoby starsze i wielodzietne. Rozdysponowano 12 ton żywności, która docierała do potrzebujących osób od 27 kwietnia do 4 maja br. Zachowując nadzwyczajne środki ochrony osobistej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wąchock samodzielne zajęli się pakowaniem i rozwożeniem racji żywnościowych. Trafiły one do około 600 beneficjentów objętych programem. Dostarczone zostały między innymi: mleko, ryż, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, powidła śliwkowe, groszek z marchewką, makaron jajeczny, fasola biała czy gołąbki w sosie pomidorowym.

Wraz z żywnością do ludzi trafiły również zapakowane w zaklejone koperty maseczki podarowane niedawno Gminie przez Fundację „Widzialna Ręka – Starachowice”.

 „Jako dyrektor ośrodka chciałbym bardzo podziękować wszystkim pracownikom MGOPS w Wąchocku, którzy bezinteresownie zaangażowali się w dystrybucję ok. 12 ton żywności, ponieważ działania te wymagały ogromu pracy, wysiłku fizycznego i odwagi. Dziękuję również Panu Burmistrzowi za udostępnienie samochodu do rozwożenia artykułów spożywczych, a także kierowcy Panu Markowi Pająkowi, którego pomoc w załadunku i rozładunku była nieoceniona.”- powiedział Dyrektor MGOPS Jarosław Michalski.