Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Dlaczego GUS realizuje spis próbny?

Regulacje międzynarodowe zobowiązują kraje do przeprowadzenia spisu powszechnego raz na 10 lat. Aby wypełnić to zobowiązanie w Polsce uchwalona została ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W ustawie określono warunki realizacji spisu, przede wszystkim ma on być oparty o dane z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz o dane zebrane od mieszkańców Polski w trakcie samospisu. Opisana w ustawie organizacja prac spisowych wskazuje również przeprowadzenie dwóch spisów próbnych. Spisy próbne są zaplanowanymi z dużym wyprzedzeniem etapami prac przygotowawczych do spisu powszechnego, który odbędzie się w 2021 roku.

Spis próbny w czasie epidemii

Główny Urząd Statystyczny w swojej ponad stuletniej działalności mierzył się z wieloma trudnymi sytuacjami. Ciężka sytuacja, w jakiej znalazł się nasz kraj, nie zwalnia Urzędu Statystycznego z obowiązku przeprowadzenia spisu próbnego. To również dla statystyki publicznej czas próby funkcjonowania urzędu i zapewnienie realizacji podstawowych zadań urzędu w niecodziennej sytuacji.

Raz na 10 lat przed krajowymi urzędami statystycznymi na świecie stoi jedno – najważniejsze dla statystyki publicznej zadanie – realizacja powszechnego spisu ludności. Rundy spisowe są organizowane w tym samym czasie na świecie, aby zachować porównywalność danych z poszczególnych krajów.

GUS chcemy do tego zadania przygotować się jak najlepiej, niezależnie jaka sytuacja spotka nas w przyszłym roku, kiedy będzie realizowany Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Odpowiednią organizację spisu ludności w 2021 r. zapewniają między innymi spisy próbne, a do ich przeprowadzenia zobowiązuje ustawa spisowa.

Dlaczego warto wziąć udział w spisie próbnym?

Zaangażowanie Gminy Wąchock i jej Mieszkańców oraz udział w spisie próbnym są niezwykle cenne. Mieszkańcy biorą udział w „próbie generalnej” przed zaplanowanym na rok 2021 Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Poprzez udział w spisie próbnym pomagają GUS m.in. sprawdzić założenia metodologiczne, funkcjonalność elektronicznego formularza spisowego czy efektywność działań popularyzacyjnych.

Warto przy tym wspomnieć, że poprzez udział w spisie Mieszkańcy zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Dzieje się tak, bo zbierane w spisie dokładne i wiarygodne dane dotyczące lokalnej społeczności wykorzystywane są później do prowadzenia skutecznych polityk rozwoju ważnych dla wspólnoty, a obejmujących tak istotne obszary naszego życia, jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna.

Poprzez uczestnictwo w spisie każdy z nas staje się kluczowym uczestnikiem działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości. Dlatego też Narodowy Spis Powszechny realizujemy pod hasłem „Liczy się każdy”.