Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Dlaczego GUS realizuje spis próbny?

Strona główna Wiadomości Dlaczego GUS realizuje spis próbny?

Regulacje międzynarodowe zobowiązują kraje do przeprowadzenia spisu powszechnego raz na 10 lat. Aby wypełnić to zobowiązanie w Polsce uchwalona została ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W ustawie określono warunki realizacji spisu, przede wszystkim ma on być oparty o dane z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz o dane zebrane od mieszkańców Polski w trakcie samospisu. Opisana w ustawie organizacja prac spisowych wskazuje również przeprowadzenie dwóch spisów próbnych. Spisy próbne są zaplanowanymi z dużym wyprzedzeniem etapami prac przygotowawczych do spisu powszechnego, który odbędzie się w 2021 roku.

Spis próbny w czasie epidemii

Główny Urząd Statystyczny w swojej ponad stuletniej działalności mierzył się z wieloma trudnymi sytuacjami. Ciężka sytuacja, w jakiej znalazł się nasz kraj, nie zwalnia Urzędu Statystycznego z obowiązku przeprowadzenia spisu próbnego. To również dla statystyki publicznej czas próby funkcjonowania urzędu i zapewnienie realizacji podstawowych zadań urzędu w niecodziennej sytuacji.

Raz na 10 lat przed krajowymi urzędami statystycznymi na świecie stoi jedno – najważniejsze dla statystyki publicznej zadanie – realizacja powszechnego spisu ludności. Rundy spisowe są organizowane w tym samym czasie na świecie, aby zachować porównywalność danych z poszczególnych krajów.

GUS chcemy do tego zadania przygotować się jak najlepiej, niezależnie jaka sytuacja spotka nas w przyszłym roku, kiedy będzie realizowany Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Odpowiednią organizację spisu ludności w 2021 r. zapewniają między innymi spisy próbne, a do ich przeprowadzenia zobowiązuje ustawa spisowa.

Dlaczego warto wziąć udział w spisie próbnym?

Zaangażowanie Gminy Wąchock i jej Mieszkańców oraz udział w spisie próbnym są niezwykle cenne. Mieszkańcy biorą udział w „próbie generalnej” przed zaplanowanym na rok 2021 Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Poprzez udział w spisie próbnym pomagają GUS m.in. sprawdzić założenia metodologiczne, funkcjonalność elektronicznego formularza spisowego czy efektywność działań popularyzacyjnych.

Warto przy tym wspomnieć, że poprzez udział w spisie Mieszkańcy zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Dzieje się tak, bo zbierane w spisie dokładne i wiarygodne dane dotyczące lokalnej społeczności wykorzystywane są później do prowadzenia skutecznych polityk rozwoju ważnych dla wspólnoty, a obejmujących tak istotne obszary naszego życia, jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna.

Poprzez uczestnictwo w spisie każdy z nas staje się kluczowym uczestnikiem działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości. Dlatego też Narodowy Spis Powszechny realizujemy pod hasłem „Liczy się każdy”.