Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Dodatek osłonowy – dla kogo?

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Ma ona zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dodatek osłonowy – Próg dochodu to wartość netto

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

W Gminie Wąchock wnioski o dodatek osłonowy można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku w godzinach 7:00 – 15:00. Informacje pod nr telefonu: 41 271 50 34.

Przypominamy, że nadal trwa pandemia koronawirusa. W związku z tym prosimy o zachowanie dystansu społecznego w MGOPS oraz wszelkich zasad związanych z bezpieczeństwem i troską o zdrowie swoje i innych.

Wydrukowane wnioski można odebrać lub wypełnić z pomocą pracownika MGOPS.

Przygotowany przez resort formularz liczy 12 stron i składa się z czterech części.

Wniosek do pobrania:

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Źródło: www.gov.pl