Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Dożynki Gminy Wąchock, Wielka Wieś 2023

Dożynki Gminy Wąchock, Wielka Wieś 2023

Dożynki są corocznym, uroczystym świętem plonów, których celem jest dziękowanie za urodzaj i błogosławieństwo dla przyszłych zbiorów.

W gminie Wąchock tradycja dożynek jest szczególnie ceniona i pielęgnowana. Organizowane są co roku w innej miejscowości, tym razem uroczystość odbyła się w Wielkiej Wsi. Udział w nich bierze lokalna społeczność nie tylko związana z rolnictwem. Na wydarzenie, jak co roku, przybyło liczne grono gości.

W sobotę, 2 września 2023 r. gminne dożynki rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego, który jest tradycyjnie prowadzony przez starostów dożynek – w tym roku byli nimi: Anna Włodarczyk z Węglowa i Jarosław Nowak z Wielkiej Wsi oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które samodzielnie wykonały wieńce dożynkowe. Wieńce te są ręcznie wykonane z różnych zbóż i kwiatów, stanowiąc prawdziwe dzieła sztuki.

Podczas mszy świętej błogosławiono wieńce i dziękowano za plony ziemi oraz za opiekę Bożą. Następnie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Adrian Malinowski złożyli rolnikom życzenia i podzielili chleb pomiędzy sołtysami sołectw oraz przewodniczących Zarządów Osiedli Północ i Południe w Wąchocku.

Kilka słów do zgromadzonych gości powiedzieli ze sceny kolejno: Przewodnicząca Rady Powiatu, Bożena Wrona, Starosta Starachowicki, Piotr Ambroszczyk, Poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW, Tomasz Niedziałek.

Tego dnia wystąpiły zespoły Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy: Marcinków, Parszów, Rataje, Wielka Wieś i Wąchock. Zatańczyły też dziewczęta z zespołu „Świetliki” prowadzone przez Martę Blicharz oraz zaśpiewały młode artystki z WDK w Marcinkowie.

Dożynki w gminie Wąchock to nie tylko okazja do świętowania plonów, ale także do kultywowania lokalnych tradycji i wzmacniania więzi społeczności. Spotkania, rozmowy i integracja mieszkańców gminy są ważnym elementem tych uroczystości.

Elementem integrującym społeczność jest także muzyka. I tu należą się oklaski dla zespołu Niepokonani z Suchedniowa oraz dla Marka Samsonowskiego, który tego wieczoru był Dj’em.

Dziękujemy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wąchocku oraz wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie gminnych dożynek (m.in. Paniom z KGW w Wielkiej Wsi za przygotowany catering, Radnemu Sylwestrowi Rudzkiemu i sołtysom: Dariuszowi Dudkowi z Wielkiej Wsi oraz Włodzimierzowi i Anieli Derlatkom z Węglowa, którzy pomagali w przygotowaniu sceny) za wspólny wysiłek włożony w organizację tych uroczystości, które tworzą niezapomniane chwile, pełne radości, tańców i tradycji, budują lokalną społeczność i wzmacniają więzi międzyludzkie.