Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Dziecięca Estrada Folkloru 2023

Dziecięca Estrada Folkloru 2023

Dziecięca Estrada Folkloru 2023

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zaprasza młodych wykonawców folkloru do udziału w Dziecięcej Estradzie Folkloru.

Młodzi miłośnicy folkloru z regionu świętokrzyskiego mogą już zgłaszać się do udziału w tegorocznym konkursie „Dziecięca Estrada Folkloru”. Zapraszają – Wojewódzki Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 lat z województwa świętokrzyskiego.

Konkurs odbędzie się 18 marca o godzinie 10.00 w WDK w kategoriach: zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe oraz soliści śpiewacy i soliści instrumentaliści.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu zaprezentują 2 utwory o łącznym czasie nieprzekraczającym 10 minut. Repertuar musi być zgodny z tradycjami regionu, który reprezentują. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania nowo opracowanych programów, niewykonywanych podczas wcześniejszych edycji konkursu. Z każdego zespołu w konkursie może wziąć udział tylko jeden solista.

Jury oceniać będzie dobór repertuaru, poziom artystyczny występu – czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania, interpretację, dobór repertuaru, a także zgodność etnograficzną.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez WDK w Kielcach do 10 marca, listownie lub e-mailowo. Regulamin oraz karta zgłoszenia są do pobrania na stronie WDK. Szczegółowych informacji udziela Dział Kultury WDK.

Źródło: www.powiat.kielce.pl
Regulamin oraz karta zgłoszenia w dwóch formatach do pobrania w załącznikach.

ZAŁĄCZNIKI: