Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Dzień Samorządu Terytorialnego

Pierwsze wybory samorządowe odbyły się w 1990 r. Były to w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. W tym roku zrezygnowano z systemu rad i wprowadzono samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki. Na pamiątkę tego wydarzenia Sejm w specjalnej uchwale 29 czerwca 2000 roku zadecydował o ustanowieniu święta, czyli Dnia Samorządu Terytorialnego, które obchodzimy 27 maja.

Trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. Jej podstawową jednostką jest gmina. Jest samorządem tzw. „pierwszego kontaktu” i odpowiada za sprawy o zasięgu lokalnym, a jej zadaniem jest zaspokajanie potrzeb swojej wspólnoty.
Organami Gminy Wąchock są Burmistrz oraz Rada Miejska.

W okresie zmian ustrojowych Wąchock i okoliczne sołectwa były sennymi miejscowościami. Mieszkańcy pracowali w okolicznych fabrykach, a życie społeczne kwitło w wiejskich świetlicach i remizach. Wąchock marzył o turystyce…

Widok na tereny zalewowe sprzed modernizacji,
fot. Krzysztof Szczygieł

Trzydzieści lat pracy samorządowej zmieniło diametralnie życie Mieszkańców w Gminie Wąchock. Prawa miejskie Wąchock odzyskał 1 stycznia 1994 r. Sprawnie przeprowadzono zwodociągowanie, telefonizację i gazyfikację miasta i sołectw. Prace kanalizacyjne ostatecznie zakończono kilka lat temu. Ulice, w ogromnej większości mają bitumiczne nawierzchnie oraz chodniki, oświetlają je ledowe lampy. Dzięki dostępowi do środków unijnych zrealizowano szereg inwestycji, które w ogromny sposób poprawiły komfort życia mieszkańców.

Obecnie społeczność Gminy Wąchock integruje się w nowych lub wyremontowanych obiektach, zrzesza się w licznych stowarzyszeniach. Krajanie i Turyści mogą korzystać z szerokiej i ambitnej oferty kulturalnej i sportowej, od licznych lokalnych wydarzeń po międzynarodowe projekty.

Wąchock przestał śnić o turystyce. Marzenia o miejscowości na wzór kurortów zostały dopasowane do rzeczywistości. Spacery promenadą wokół odbudowanego zalewu, aktywne spędzanie czasu na kajaku, rowerze, czy wyczynowe uprawianie sportów, to szeroki wachlarz naszych możliwości wypoczynku i rekreacji. Pomnik Historii, ponad 840-letnie Opactwo Cystersów, także przyciąga turystów. Monumentu doczekał się słynny sołtys, a dowcipy, choć pokryte patyną czasu, przypominają ten Wąchock sprzed trzydziestu lat.

Zapraszamy. Nieważne czy chcesz przyjechać tutaj na jeden dzień czy na całe życie – zawsze znajdziesz coś dla siebie.