Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Efektywność energetyczna budynków

Budynek w budowie i jeden człowiek - Efektywność energetyczna budynków
Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania. Obejmuje m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow