Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Finał konkursu „Czy znasz życie i mowę swoich przodków”

Pięć osób w sali - Finał konkursu „Czy znasz życie i mowę swoich przodków”
Finał konkursu „Czy znasz życie i mowę swoich przodków”

Finał konkursu „Czy znasz życie i mowę swoich przodków” odbył się 23 października br. Pomysłodawca konkursu, Marian Kwiecień, okazał się mistrzem w konstruowaniu pytań.

Wszyscy uczestnicy konkursu (34 osoby) zgodnie potwierdzili, że nie należał on do najłatwiejszych. Był pretekstem do wielu rozmów, wertowania książek oraz Internetu, który niestety w kilku przypadkach okazał się zawodny. Z tym większą dumą możemy ogłosić, że wszyscy uczestnicy zdobyli wymagany regulaminowo próg procentowy.

Zdzisław Przygoda, prezes Stowarzyszenia Wielka Nasza Wieś, przywitał licznie przybyłych mieszkańców Wielkiej Wsi oraz gości specjalnych: Sebastiana Staniszewskiego, zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Ilonę Witkowską, starszego doradcę Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starachowicach, Pawła Kołodziejskiego, dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Prezes podziękował Instytucjom za objęcie patronatu nad wydarzeniem oraz zapewnienie nagród dla finalistów i uczestników konkursu:

– Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi,

– Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,

– Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Starachowicach.

Prowadzące spotkanie Weronika Śmiecikowska i Wioletta Sobieraj, przed ogłoszeniem wyników, zapoznały wszystkich z zasadami konkursu i przedstawiły prawidłowe odpowiedzi. Weronika Śmiecikowska, przybliżyła postać Mariana Kwietnia oraz przeczytała list od autora pytań, który nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

I miejsce: Jadwiga i Marian Klepner, Angelika Szlęzak

II miejsce: Zofia Derlatka, Edyta Kłusek

III miejsce: Teresa Stefańska, Agnieszka Szlęzak.

Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z nagrodami otrzymali swoje karty konkursowe, opatrzone opisem oraz punktacją. Karty, przy stolikach były na bieżąco analizowane i omawiane, przy dobrej kawie i cieście przygotowanym przez Panie ze Stowarzyszenia.

Źródło: facebook: https://www.facebook.com/wielka.naszawies.9

Fot. Miłosz Sobieraj

Finał konkursu „Czy znasz życie i mowę swoich przodków”