Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Finał remontu kuchni w ZPO

Kuchnia Zespołu Placówek Oświatowych wygląda pięknie, a to wszystko za sprawą przeprowadzonego w niej remontu. Nowe sprzęty, odmalowane ściany, wymienione płytki na podłodze – to wszystko już służy uczniom szkoły.

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kuchni w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku” 18 sierpnia wpłynęła jedna oferta. Spełniła ona wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, dlatego do realizacji zadania przystąpiła firma EM-BUD Michała Milczarka z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

Remont objął między innymi: wymianę okienka podawczego na aluminiowe z podokiennikiem oraz 2 sztuki drzwi na stalowe z ościeżnicą, malowanie pomieszczeń kuchni, wymianę płytek podłogowych oraz ściennych, wymianę okienka podawczego na aluminiowe z podokiennikiem oraz 2 sztuki drzwi na stalowe z ościeżnicą, a także roboty instalacyjne (wymiana rur kanalizacyjnych czy baterii i umywalek) i elektryczne.

Jednocześnie kuchnia oraz jadalnia szkolna zostały wyposażone od nowa (doposażenie i poprawa standardów funkcjonującej stołówki szkolnej). Zakupiono sprzęt w postaci stołów, krzeseł, gastronomicznej kuchni, dużej, elektrycznej patelni, szafy chłodniczej, zmywarki z wyparzarką, czy szafek kuchennych oraz garnków i drobnego wyposażenia.

Wszystkie prace zostały zakończone. Całkowity koszt remontu i doposażenia szkoły wyniósł 154.649.18 zł. W ramach dotacji z wieloletniego Programu Rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 gmina otrzymała dotację w wysokości 79 000 zł, a koszt własny Gminy Wąchock wyniósł 75 649,18 zł.

Część prac szkoła wykonała ze swoich środków – około 6000 zł.