Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
fot. swietokrzyskie.pro

We wtorek, 31 stycznia 2023 r. zastępca burmistrza, Sebastian Staniszewski uczestniczył w konferencji, która odbyła się w kieleckich targach. Dotyczyła ona nowego programu regionalnego oraz dyskusji na temat szans rozwoju województwa.

Po dwóch latach pracy nad dokumentem i trwających od marca 2022 r. negocjacjach z Komisją Europejską, program ostatecznie przyjęto 7 grudnia 2022 r.

Na konferencji przedstawiciele Komisji Europejskiej: Angela Martinez Sarasola oraz Muriel Guin oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wręczyli marszałkowi, Andrzejowi Bętkowskiemu oraz wicemarszałek, Renacie Janik decyzję, zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

– Do naszego regionu trafiła rekordowa pula środków – 1 mld 456 mln euro, czyli ok. 7 mld zł. Mądrze i z wielką rozwagą wykorzystamy fundusze unijne, by stworzyć w regionie odpowiednie warunki do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju we wszystkich istotnych obszarach. Nasz program regionalny koncentruje się przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. Pamiętamy również o naszych mieszkańcach. Dzięki funduszom unijnym będziemy inwestować w ich edukację, zdrowie i rozwój. Będziemy także realizować usługi z zakresu rynku pracy – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, otwierając konferencję.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (PR FEŚ) jest ważnym elementem realizacji Polityki Spójności. Stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby i jest ukierunkowany na rozwój oraz wzmocnienie potencjału regionu. Program uwzględnia kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych.

Źródło: swietokrzyskie.pro