Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Gmina Wąchock z dobrym wynikiem w polskim rankingu

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów.

Opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2500 gmin, miast i powiatów (źródło: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/).

W przeprowadzonym rankingu niewielka Gmina Wąchock zajęła zaszczytne 460 miejsce z 2477. Przeprowadzone na jej terenie inwestycje z udziałem środków unijnych oraz środków własnych wyniosły 110 583 730, 34 zł (ponad 110 i pół miliona!). Mieszkańcy oraz Turyści są świadkami rozwoju Miasta i Gminy Wąchock. I to na pewno nie koniec inwestycji, jeszcze wiele pięknych zmian przed nami.