Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Gmina wspiera przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z Gminy Wąchock, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa będą zwolnieni z podatku od nieruchomości. Propozycja Burmistrza została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetową, a radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała ta dotyczy przedsiębiorców, których działalność została zamknięta w związku z pandemią SARS-CoV-2. Nie oznacza to jednak, że pozostali przedsiębiorcy, którzy po wykazaniu ewentualnych strat nie będą mogli się starać o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty wspomnianego podatku. Zwolnieni z niego pozostają przedsiębiorcy zajmujący się branżą gastronomiczną, hotelarsko-noclegową czy fryzjerzy, czyli Ci, których punkty usług w związku z epidemią zostały zamknięte.

Część przewoźników działających na terenie gminy Wąchock zawiesiła swoją działalność i wystąpiła do Urzędu Miasta z prośbą o nienaliczenie opłat za przystanki. Burmistrz zaakceptował prośby i  przewoźnicy do czasu wznowienia kursów będą z tych opłat zwolnieni.

Fot. Marian Susfał