Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Zjazd OSP Gminy Wąchock

Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wąchock odbył się pod koniec listopada br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Jarosław Samela, który powitał zaproszonych gości. Pokrótce przedstawił osiągnięcia ostatniej kadencji ZGO ZOSP RP na terenie Gminy Wąchock. Wspomniał m.in. o wybudowaniu Strażnicy dla OSP Wielka Wieś, budowie garażu dla OSP Wąchock, remontach w strażnicach OSP Marcinków i Parszów, o doposażeniu straży w dwa nowe samochody i wiele drobniejszego sprzętu, a także o wyposażeniu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych. 

Zebranie przebiegło według przyjętego porządku obrad. Podczas dyskusji głos zabierał Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock dziękując ochotnikom za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców. Deklarował kolejne wspieranie działalności straży na miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Gminy. St. kpt. Konrad Dąbrowski podziękował za dobrą współpracę jednostek OSP z KP PSP, a także pozytywnie ocenił poziom wyszkolenia udział w akcjach, mobilność i zaangażowanie jednostek z terenu Gminy.

Spotkanie zaowocowało także w wybraniem Członków Zarządu Gminnego:

  • Prezes Jarosław Samela,
  • Wiceprezes Ryszard Kępiński,
  • Wiceprezes Edward Lipiec,
  • Sekretarz Janusz Głowacz,
  • Skarbnik Andrzej Cioroch,
  • Komendant Gminny Związku Grzegorz Retkowski,

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

  • Przewodniczący- Mirosław Kowalik,
  • Sekretarz- Paweł Sajecki,
  • Członek- Grzegorz Samsonowski.

Komisja przedstawiła nazwiska osób na Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego: Retkowski Grzegorz, Kępiński Ryszard, Głowacz Janusz. Delegat na Zjazd Powiatowy- Wojciech Bzinkowski.