Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Gospodarka Odpadami Komunalnymi – gabaryty. Co wystawiać?

Co wystawiamy do zabrania (gabaryty, elektrośmieci):

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pamiętajmy, że urządzenia te muszą być kompletne. Przedmioty takie jak pralki, lodówki czy telewizory poddane demontażowi nie będą odbierane.

  • Zużyte opony

Będą odbierane tylko opony od samochodów osobowych w rozsądnej ilości.

Opony nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Nie będą zabierane na przykład: sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki.

Nie wolno wystawiać części samochodowych, elementów budowlanych będących elementami instalacji wewnętrznych i zewnętrznych domu.

Odpady niebezpieczne takie, jak opakowania po farbach lub po chemii budowlanej przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wąchocku przy ulicy Błonie.

Harmonogram wywozu odpadów znajdziesz tu:

https://wachock.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/