Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Granice obwodów głosowania i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z 10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1Miasto Wąchock: ul. Hutnicza, Kolejowa Nr 21 i 46, Kręta, Krzemienica, Leśna, Nadrzeczna, Partyzantów Nr 4 – 29, Polna, Radomska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Szeroka, Szydłowiecka, Torowa Tychowska, Tysiąclecia, WesołaMiejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7
27-215 Wąchock
2  Miasto Wąchock: ul. Błonie, Ceglana, Dolna, Górna, Kielecka, Kolejowa z wyłączeniem Nr 21 i 46, Kościelna, Krótka, Langiewicza, Lipowa, Ogrodowa, Partyzantów Nr 1-3a, Plac Majora Ponurego, Powstańców, Sandomierska, Starachowicka, Strażacka, Świętego Rocha, Wielkowiejska, WygodaZespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
ul. Kościelna 10
27-215 Wąchock
3Sołectwa: Wielka Wieś, WęgłówSzkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354
27-215 Wąchock
4Sołectwo: ParszówSzkoła Podstawowa w Parszowie
ul. Szkolna 28
27-215 Wąchock
5Sołectwo: MarcinkówWiejski Dom Kultury w Marcinkowie
Marcinków 39a
27-215 Wąchock
6Sołectwo: RatajeWiejski Dom Kultury w Ratajach
Rataje 109
27-215 Wąchock

Obwody: 1, 2, 3, 4 i 5 są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach IV najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 26 czerwca  2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock najpóźniej do dnia 19czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela