Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 r.

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 r.

Gospodarka odpadami w gminie to złożony proces, który obejmuje zarządzanie i utylizację śmieci generowanych przez Mieszkańców. Koszty, jakie gmina Wąchock ponosi w tym aspekcie związane są z odbiorem odpadów, transportem, segregacją, przetwarzaniem i ich składowaniem.

W gminie Wąchock opłata za odpady liczona jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Co do sposobu ustalania stawek za odpady warto pamiętać, że gospodarka odpadami w gminie wymaga stałej analizy i dostosowywania rozwiązań do zmieniających się potrzeb i wymogów prawnych.

Obecnie mamy cztery możliwości naliczania opłat, jakie daje nam ustawodawca: od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe, od gospodarstwa lub od metra kwadratowego mieszkania lub od metra sześciennego zużytej w gospodarstwie wody.

Po przeanalizowaniu wszystkich systemów naliczania opłat za odpady wybraliśmy też możliwie najkorzystniejszy dla Mieszkańców naszej gminy.

W przyszłym roku opłata za gospodarowanie odpadami pozostanie na obecnym poziomie i za osobę w 2024 r. zapłacimy 21,00 zł.

Jednak opłaty, jakie Mieszkańcy gminy uiszczają za odpady nie pokrywają w pełni kosztów, jakie wspólnie ponosimy. Chęć utrzymania opłat na niskim poziomie powoduje, że gmina musi dopłacać z innych podatków, tak aby pokryć różnicę między kosztami a zebranymi opłatami.

Na zabezpieczenie dopłaty za część kosztów za gospodarowanie odpadami w Gminie Wąchock za 2023 r. przeznaczono kwotę do 250 000 zł.

Podsumowując: w 2024 r. za osobę zapłacimy 21,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 0,50 zł, natomiast karta Dużej Rodziny upoważnia do dodatkowej zniżki – 2,00 zł.

Płatności, odpowiednio za każdą osobę, prosimy wpłacać na nr konta: 40 8523 0004 0000 0039 2000 0040 lub w kasie urzędu.

Informacje o kwotach do zapłaty: 41 273 61 31 (kasa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock).

Posiadając aplikację BLISKO z wybranym nadawcą „Gospodarka Odpadami” poznasz SegreGo i dostaniesz powiadomienie o zbliżających się terminach wywozu odpadów oraz uiszczania za nie opłat. Do pobrania za darmo na swój telefon w sklepie Google Play oraz w AppStore.

Informacje o SegreGo: https://wachock.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/

harmonogram wywozu odpadów