Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

II etap rekrutacji do przedszkoli

Informacja dla rodziców, którzy ubiegają się o przyjecie swoich dzieci do Przedszkola Publicznego w Wąchocku, Wielkiej Wsi i Wąchocku

Wniosek o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:  http://nabor.pcss.pl.

Termin nadsyłania wniosków od 11 maja do 22 maja br.

Wraz z wnioskiem może być konieczne przesłanie na adres e-mail dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów ustawowych i samorządowych, które dostępne są na platformie  rekrutacyjnej.

UWAGA! Osoby mieszkające w Wielkiej Wsi wpisują odpowiednio: Miejscowość – Wąchock, Ulica – Wielka Wieś. Ma to na celu ujednolicenie informacji wprowadzanych do systemu.