Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja Burmistrza

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, że do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku wpłynęły następujące uproszczone oferty realizacji zadań publicznych:
1) „Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie, Ścieżce oraz PMT” – Klub Sportowy AKRO STAR; http://gmina.wachock.sisco.info/?id=5507
2) „Dobrze zgrane pokolenia. Wolni od uzależnień w każdym wieku” – Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś”. http://gmina.wachock.sisco.info/?id=5506