Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje o toczącym się postępowaniu w sprawie przygotowania  wniosku do Starosty Starachowickiego o uznanie za mienie gminne, w oparciu o art. 8  i 8a  Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 703), nieruchomości położonych w Wąchocku przy ul. Szydłowieckiej  oznaczonych nr ewid. 143 o pow. 0,3566 ha i 148 o pow. 0.5587 ha.

Z dokumentami w powyższej sprawie można zapoznać się w tutejszym urzędzie,  pokój nr 3  w terminie 7 dni od daty podania  informacji do publicznej wiadomości oraz złożyć oświadczenie czy wymienione nieruchomości stanowiły przed dniem 5 lipca 1963 roku mienie gromadzkie.