Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Uprzejmie prosimy wszystkich Właścicieli posesji, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o dostarczenie kopii zawartych umów oraz dowodów ponoszonych opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników.

Kopie dokumentów można przesłać w formacie pdf na: sekretariat@wachock.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Wąchock. W przypadku pytań tel. 41 273 61 43.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Art. 6, ust. 1, pkt 1); ust. 5a, pkt 1) (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. pozycja 1469 ze zmianami).

samochód do opróżniania szamb