Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy już przedstawili w naszym urzędzie kopie umów oraz dowody ponoszonych opłat za wywóz nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczali ścieków.

Jesteśmy miło zaskoczeni zdyscyplinowaniem Mieszkańców, których ten temat dotyczy.

Mimo wszystko prosimy o więcej i przekazanie informacji sąsiadom, którzy nie posiadają Facebook’a oraz nie zaglądają na naszą stronę wachock.pl

Tym, którzy jednak korzystają z sieci internetowej przypominamy o tym, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Uprzejmie prosimy wszystkich Właścicieli posesji, na których znajdują się ww. zbiorniki o dostarczenie kopii zawartych umów oraz dowodów ponoszonych opłat za ich opróżnianie.

Kopie dokumentów można przesłać na: sekretariat@wachock.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Wąchock. W przypadku pytań tel. 41 273 61 43.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Art. 6, ust. 1, pkt 1); ust. 5a, pkt 1) (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. pozycja 1469 ze zmianami).

samochód do opróżniania szamb