Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja dotycząca awarii wodociągu

Obecnie dopływ wody do domów w Marcinkowie i Wąchocku przy ul. Św Rocha został przywrócony, lecz awarii nadal nie usunięto. W związku z tym jutro, tj. 2 grudnia w godzinach 7:00 – 18:00 będą prowadzone prace mające na celu całkowite usunięcie awarii.

Na czas trwania prac naprawczych do w/w obszarów będzie dowożona woda w woreczkach przydatna do spożycia po przegotowaniu!

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia
spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną
mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy
powiadomić PWiK Sp. z o.o. Starachowice, ul. Iglasta 5 tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49 lub awaryjny bezpłatny 994


ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !!!

Zarząd PWiK Sp. z o.o.

Prosimy o zachowanie ostrożności w okolicy wykopów. Przebywanie w tym rejonie grozi wypadkiem, rów jest głęboki, a ziemia wokół niego grząska i usuwista. – Apeluje Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski