Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja dotycząca PSZOKU-w Wąchocku

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące terminu otwarcia PSZOK-u na ul. Błonie w Wąchocku informujemy, że w związku z panującą obecnie sytuacją epidemiczną Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostaje zamknięty do odwołania.

Ostatnio odnotowane zachorowania na Covid-19 na terenie Gminy Wąchock i Powiatu Starachowickiego wpływają na przedłużenie terminu ponownego otwarcia PSZOK-u w Wąchocku. Do momentu, kiedy na terenie Powiatu Starachowickiego sytuacja nie zostanie opanowana i bezpieczna dla Mieszkańców, punkt nie zostanie otwarty.

Mieszkańców informujemy, że odpady, które można przekazywać do PSZOK-u (papier, plastik, metal, bioodpady) mogą być oddawane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanej zbiórki odpadów. Odpady elektroniczne, budowlane i remontowe (z drobnych remontów, które nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) aktualnie nie są przyjmowane. Odpady wielkogabarytowe, opony i elektronika będą również odbierane podczas mobilnej zbiórki zaplanowanej zgodnie z harmonogramem w II połowie sierpnia br.

Przypominamy, że odpady, które powstały w skutek przeprowadzanych remontów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (papa, styropian elewacyjny, gruz w dużych ilościach można przekazać np. do Zakładu Utylizacji Odpadów w Janiku. Jednak zgodnie że zmianami przyjętymi przez właściwego Ministra zakład utylizacji może przyjmować odpady jedynie od podmiotów gospodarczych, nie od osób fizycznych. Na stronie ZUO w Janiku znajdują się informacje na temat rodzaju przyjmowanych odpadów i obowiązujący cennik. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu: 608 677 534; Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy urząd pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią Mieszkańcom przekazanie odpadów do wąchockiego PSZOKU. O wprowadzonych rozwiązaniach będziemy informować Mieszkańców na stronie internetowej i poprzez aplikację Blisko.