Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja dotycząca zmiany sposobu zasilania wodociągu

Informacja dotycząca zmiany sposobu zasilania wodociągu z byłego ujęcia Wielka Wieś.

Informacja dotycząca zmiany sposobu zasilania wodociągu

W związku z przebudową trasy Drogi Krajowej nr 42 wystąpiła konieczność likwidacji ujęcia wody Wielka Wieś.

Zmieniono sposób zaopatrzenia w wodę Węglowa, Wielkiej Wsi oraz części Wąchocka w rejonie ul. Wielkowiejskiej.

W ramach zmian przebudowano i zmodernizowano cały system zaopatrzenia w wodę.