Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu powołania w gminie Wąchock obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchocku zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku do niżej wymienionej komisji wyborczej:

Nr 1, w liczbie 5.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
§ 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
Ryszard Sadlik