Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK INFORMUJE, IŻ W DNIU 7 SIERPNIA 2023 ROKU W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 3035/1 O POW. 0,8522 HA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK, POSIADAJĄCEJ URZĄDZONĄ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ KW NR KI1H/00015815/7 PROWADZONĄ PRZEZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W STARACHOWICACH.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSIŁA

46.014,30 ZŁ W TYM 23% PODATKU VAT

LICZBA OSÓB DOPUSZCZONYCH DO UCZESTNICZENIA W PRZETARGU – 0.

LICZBA OSÓB NIEDOPUSZCZONYCH DO UCZESTNICZENIA W PRZETARGU – 0.

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIKT NIE PRZYSTĄPIŁ DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 3035/1, PRZETARG UWAŻA SIĘ ZA ZAKOŃCZONY WYNIKIEM  NEGATYWNYM.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu