Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży -Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK INFORMUJE,IŻ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2022 ROKU W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 258 O POW. 0,1301 HA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK, POSIADAJĄCEJ URZĄDZONĄ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ KW NR KI1H/00016245/7 PROWADZONĄ PRZEZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W STARACHOWICACH.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSIŁA65.190,00 ZŁ W TYM 23% PODATKU VAT

LICZBA OSÓB DOPUSZCZONYCH DO UCZESTNICZENIA W PRZETARGU – 0.

LICZBA OSÓB NIEDOPUSZCZONYCH DO UCZESTNICZENIA W PRZETARGU – 0.

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIKT NIE PRZYSTĄPIŁ DO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 258, PRZETARG UWAŻA SIĘ ZA ZAKOŃCZONY WYNIKIEM  NEGATYWNYM.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WĄCHOCK