Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

           Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, iż w dniu 20 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku zorganizowany został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wielka Wieś gm. Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 610/8 o pow. 0,0200 ha, stanowiącej własność Gminy Wąchock, posiadającej urządzoną księgę wieczystą kw nr ki1h/00009046/0 prowadzoną przez V wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14.956,80 zł w tym 23% podatku Vat.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

W związku z tym, iż nikt nie przystąpił do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielka Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 610/8, przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Robert Janus