Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

Informacja o zmianach w programie "Czyste Powietrze"

Informacja o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

Od dnia 15 lipca 2022 r. nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Najważniejszymi zmianami w Programie, które obowiązują od 15.07.2022 r., jest możliwość uzyskania prefinansowania oraz zwiększenie maksymalnych kwot dotacji dla osób o najniższych dochodach:

  1. Prefinansowanie skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze”  i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Wzór umowy został zamieszczony na stronie WFOŚiGW – Portal Beneficjenta. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na konto wykonawcy robót, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.
  2. zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zmian Programu oraz pełna treść Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania dofinansowania, szczegółowe warunki udzielania dofinansowania, są dostępne na Portalu Beneficjenta link: Portal Beneficjenta – Kielce (wfos.com.pl)

Przypominamy również o możliwości uzyskania informacji, materiałów informacyjnych oraz pomocy w sporządzaniu wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym – pokój nr 2.

Celem umówienia spotkania oraz złożenia wniosku w gminnym punkcie, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 41 27 36 130 lub 41 27 36 132.