Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja

Pamiętaj!

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej komunikacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni.

  • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu·        
  • Unikaj dotykania rękami oczy, nosa, ust·        
  • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chustką, kiedy kaszlesz lub kichasz·        
  • Nie zbliżaj się do osób chorych