Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacje o ogłoszonych przetargach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

informuje, iż ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock.

1) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 117 O POW. 0,1200 HA

2) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁAK NR 627/4 POW. 0,1500 HA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WACHOCK

Jarosław Samela