Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Inwazyjne gatunki obce

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_marmurkowy - inwazyjne gatunki obce
foto z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_marmurkowy

Inwazyjne gatunki obce

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów.

Mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną. Zmniejszają populację lub eliminują gatunki rodzime, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718), określa krajowe ramy prawne dla przeciwdziałania inwazyjnym gatunkom obcym (IGO). Mówi o gatunkach stwarzających zagrożenie dla Unii oraz wprowadza komplementarne przepisy dla inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Polski.

Przykłady IGO: żółw ozdobny (Trachemys scripta), rak marmurkowy (Procambarus fallax f. virginalis), bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima), barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski).

Więcej przykładów IGO oraz informacji nt. obowiązujących przepisów można znaleźć na stronie projektu GDOŚ „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” oraz https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3.

Z nowymi przepisami powinni zapoznać się też posiadacze zapasów IGO, np. osoby prowadzące sklepy zoologiczne czy ogrodnicze. W zakładce aktualności na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opublikowany został artykuł: Uwaga! Ważne informacje ws. inwazyjnych gatunków obcych. Grożą wysokie kary – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl) zwierający szczegółowe informacje w tym zakresie.

Każdy kto stwierdzi obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub Polski, posiada informacje na temat możliwości przetrzymywania IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski oraz wykonania innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zgłosić ten fakt do gminy.