Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Izolacja ścian piwnic budynku ZPO w Wąchocku

W czerwcu br. roku Gmina Wąchock ogłosiła zapytanie ofertowe pn.:Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi”. Przedmiotem  zamówienia  było wykonanie częściowej izolacji ścian piwnic wraz z robotami towarzyszącymi  budynku  Zespołu Placówek Oświatowych, położonego przy ul. Kościelnej w Wąchocku.

Prace objęły: demontaż istniejącej opaski betonowej, roboty ziemne – odsłonięcie fragmentu ściany fundamentowej, izolację przeciwwilgociową fragmentu ściany fundamentowej (w miejscach podpiwniczenia budynku), izolację termiczną fragmentu ściany fundamentowej oraz ściany zewnętrznej budynku oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. 

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, która należała do firmy Grochbud II Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.

Koszt realizowanego zadania wyniósł 119 335,52 zł, który Gmina Wąchock całkowicie poniosła z kosztów własnych.