Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Jesienią pójdziemy nowym chodnikiem

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach oraz Gmina Wąchock już niebawem rozpoczną wspólną inwestycję, jaką jest budowa chodnika z kostki brukowej przy ulicy Langiewicza w Wąchocku. Będzie to przedłużenie, w kierunku Rataj, istniejącego już chodnika, aż do granic obu miejscowości.

ZDP 18 czerwca ogłosiło przetarg, który wyłoni wykonawcę tej inwestycji. Ostateczną datą do składania ofert do przetargu jest 3 lipca br. Planowana data zakończenia zadania to 30 września 2020 r. Rozbudowa chodnika wykonana zostanie na długości 525 metrów, gdzie ustawione zostanie także oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Wąchock.

Wykonanie pierwszego etapu chodnika poprawi bezpieczeństwo Mieszkańców. Wieloletnie starania radnej Zofii Miernik przyniosło efekty. W drugim etapie planowane jest przedłużenie chodnika od granicy miejscowości w kierunku Rataj.