Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Jesteś bezdomny? Szukasz pomocy?

Jesteś bezdomny? Szukasz pomocy?

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

POWIAT STARACHOWICKI

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice
Gmina Starachowice, Centrum Usług Społecznych, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowic