Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Jesteś bezdomny? Szukasz pomocy?

Jesteś bezdomny? Szukasz pomocy?

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz
ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

Jesteś bezdomny? Szukasz pomocy? - plakat