Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kaplica Świętej Zofii w Ratajach -konserwacja obrazu Św. Elżbiety Węgierskiej

Prace polegające na pełnej konserwacji technicznej i estetycznej zabytkowego obrazu Św. Elżbiety Węgierskiej były możliwe do przeprowadzenia dzięki udziałowi Opactwa Ojców Cystersów  w Wąchocku. Wzięli on udział w konkursie na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków organizowanym  przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku.

Obraz olejny na płótnie z przedstawieniem Św. Elżbiety Węgierskiej z Kaplicy pw. Św. Zofii w Ratajach  powstał prawdopodobnie w I połowie XVII w. Według przekazów stanowił element wyposażenia ufundowanego przez cystersów kościoła pw. Św. Elżbiety w Wąchocku. Kościół został rozebrany w 1845 r. i prawdopodobnie wówczas  obraz ten trafił do kaplicy w Ratajach. Kompozycja obrazu zamyka się w pionowym prostokącie o wymiarach 135 cm x 88 cm i przedstawia stojącą postać Św. Elżbiety Węgierskiej ubraną w czarną suknię przepasaną sznurem i szary płaszcz tercjarski. Na głowie przykrytej welonem korona królewska, w lewej dłoni święta trzyma czerwoną księgę z ułożoną na niej podwójną koroną, prawą dłonią rozdaje dwóm, klęczącym u jej stóp żebrakom złote monety. W tle budynki świątyń i zamku, w górze obrazu chmury, z których w stronę Św. Elżbiety padają świetliste promienie. U stóp postaci łąka z dekoracyjnie malowanymi roślinami.                                                               

Konserwacja obrazu  została wykonana  w pełnym zaplanowanym zakresie. Wykonane zabiegi przywróciły obiektowi właściwości techniczne i pierwotną, XVII-wieczną estetykę.

Wdzięczni parafianie z Rataj  składają gorące słowa podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do realizacji projektu  a zwłaszcza:

–  Wielebnemu Ojcu Opatowi  Eugeniuszowi Augustynowi,

–  Ojcu Proboszczowi Zachariaszowi Arturowi  Mikrucie,

  Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach za pokrycie 50% kosztów  wykonanych prac,

–  Urzędowi Miasta i Gminy w Wąchocku za pokrycie 50% kosztów wykonanych prac,

Wojewódzkiemu Świętokrzyskiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach,

 Ewelinie i Marcinowi Gruszczyńskim właścicielom Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Rzeszowie którzy  wykonali prace konserwatorskie.