Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kolejne laptopy trafią do szkół z terenu Gminy Wąchock

W maju br. szkoły z terenu Gminy Wąchock w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 22 zestawy składające się z laptopów, myszy, toreb i słuchawek, przeznaczonych dla uczniów do nauki pracy zdalnej.

Lipiec 2020 r. to miesiąc kolejnych zakupów dla naszych szkół. Tym razem dzięki programowi „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 uczniowie oraz nauczyciele zostaną wyposażeni w nowe laptopy, wraz z torbami na nie, myszkami i słuchawkami. Zakupiono 32 sztuki zestawów, a ich koszt wyniósł prawie 75 000 zł.

Nowe zestawy zostaną rozdysponowane wśród uczniów i nauczycieli oraz rodzin wielodzietnych 3+.

Zespół Placówek Oświatowych otrzyma 17 sztuk, do Szkoły w Wielkiej Wsi trafi 8, natomiast do Szkoły Podstawowej w Parszowie dostarczonych zostanie 7 sztuk. Ilość laptopów przypadająca na daną placówkę jest proporcjonalna do liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły.