Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kolejny Festyn historyczny za nami

Kolejny Festyn historyczny za nami

Już po raz dziewiąty, 16 września 2022 r., spotkaliśmy się w otoczeniu historycznego Opactwa Cystersów w Wąchocku na Festynie „Mnisi i Hutnicy”.

Odbywał się on w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Są to szczególne, wrześniowe momenty w całej Europie, kiedy zastanawiamy się nad tym, co to jest dziedzictwo. Jak i czy należy je chronić?

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach wraz Opactwem Cystersów w Wąchocku stara się poprzez ten festyn pokazywać nasze lokalne dziedzictwo. Dolina rzeki Kamiennej to żelazna dolina z niesamowitymi tradycjami hutniczymi. W dużej mierze zawdzięczamy to Cystersom, którzy przez kilkaset lat te tereny posiadali i tu tworzyli podstawy cywilizacji materialnej. Powstawały tu, między innymi, kopalnie rudy żelaza, kuźnice, a później, w XVIII wieku również wielkie piece. Zawdzięczamy im również budowę stawów rybnych, ujarzmienie kapryśnej rzeki Kamiennej czy gospodarkę leśną.

Festyn Historyczny „Mnisi i Hutnicy” w przystępny sposób ma także opowiadać o duchowym aspekcie cysterskiego życia. Zakonnicy zobrazowali to chociażby przez inscenizację obrzędu obłóczyn (przyjęcie kandydata do zgromadzenia). Zaproszeni wystawcy z różnych miejsc pokazywali elementy z życia codziennego kultury materialnej na przestrzeni wieków. Pokazują coś, co dotyka nas bezpośrednio, a tak naprawdę bardzo często o tym zapominamy (np. podkowy).

Dzięki takiemu festynowi przedsięwzięte zostały działania do podtrzymywania tradycji, do pokazywania i uczenia tradycji w sposób bezpośredni.

Na terenie opactwa wystąpili różni rekonstruktorzy i wystawcy: tradycyjna kuchnia, moda (przemiany w ubiorze na przestrzeni wieków), kowal i odlewnia ołowiu (pociski i naboje – Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu) czy grupa Rydno z pokazami życia ludzi w pradziejach.

Hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi: połączeni dziedzictwem. Uzyskuje to dodatkowy wymiar poprzez dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Zaproszeni także zostali goście z Ukrainy, którzy opowiedzieli o najważniejszych symbolach ukraińskich, ich znaczeniu i dali krótki koncert w kościele.

W wydarzeniu wzięło udział prawie 800 osób, w tym dzieciaki i młodzież z naszych szkół.

Dzieci we wnętrzu kościoła - Kolejny Festyn historyczny za nami
Przemawiający w kościele - Kolejny Festyn historyczny za nami
Dzieci we wnętrzu kościoła - Kolejny Festyn historyczny za nami
Dwie osoby w kościele - Kolejny Festyn historyczny za nami
Dwie osoby w kościele - Kolejny Festyn historyczny za nami
trzy osoby we wnętrzu kościoła - Kolejny Festyn historyczny za nami
zgromadzeni w krużgankach opactwa - Kolejny Festyn historyczny za nami
pokazy historyczne w opactwie -Kolejny Festyn historyczny za nami
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie
inscenizacja obłóczyn w opactwie
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie