Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kolejny Festyn historyczny za nami

Strona główna Wiadomości Kolejny Festyn historyczny za nami

Kolejny Festyn historyczny za nami

Już po raz dziewiąty, 16 września 2022 r., spotkaliśmy się w otoczeniu historycznego Opactwa Cystersów w Wąchocku na Festynie „Mnisi i Hutnicy”.

Odbywał się on w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Są to szczególne, wrześniowe momenty w całej Europie, kiedy zastanawiamy się nad tym, co to jest dziedzictwo. Jak i czy należy je chronić?

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach wraz Opactwem Cystersów w Wąchocku stara się poprzez ten festyn pokazywać nasze lokalne dziedzictwo. Dolina rzeki Kamiennej to żelazna dolina z niesamowitymi tradycjami hutniczymi. W dużej mierze zawdzięczamy to Cystersom, którzy przez kilkaset lat te tereny posiadali i tu tworzyli podstawy cywilizacji materialnej. Powstawały tu, między innymi, kopalnie rudy żelaza, kuźnice, a później, w XVIII wieku również wielkie piece. Zawdzięczamy im również budowę stawów rybnych, ujarzmienie kapryśnej rzeki Kamiennej czy gospodarkę leśną.

Festyn Historyczny „Mnisi i Hutnicy” w przystępny sposób ma także opowiadać o duchowym aspekcie cysterskiego życia. Zakonnicy zobrazowali to chociażby przez inscenizację obrzędu obłóczyn (przyjęcie kandydata do zgromadzenia). Zaproszeni wystawcy z różnych miejsc pokazywali elementy z życia codziennego kultury materialnej na przestrzeni wieków. Pokazują coś, co dotyka nas bezpośrednio, a tak naprawdę bardzo często o tym zapominamy (np. podkowy).

Dzięki takiemu festynowi przedsięwzięte zostały działania do podtrzymywania tradycji, do pokazywania i uczenia tradycji w sposób bezpośredni.

Na terenie opactwa wystąpili różni rekonstruktorzy i wystawcy: tradycyjna kuchnia, moda (przemiany w ubiorze na przestrzeni wieków), kowal i odlewnia ołowiu (pociski i naboje – Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu) czy grupa Rydno z pokazami życia ludzi w pradziejach.

Hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi: połączeni dziedzictwem. Uzyskuje to dodatkowy wymiar poprzez dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Zaproszeni także zostali goście z Ukrainy, którzy opowiedzieli o najważniejszych symbolach ukraińskich, ich znaczeniu i dali krótki koncert w kościele.

W wydarzeniu wzięło udział prawie 800 osób, w tym dzieciaki i młodzież z naszych szkół.

Dzieci we wnętrzu kościoła - Kolejny Festyn historyczny za nami
Przemawiający w kościele - Kolejny Festyn historyczny za nami
Dzieci we wnętrzu kościoła - Kolejny Festyn historyczny za nami
Dwie osoby w kościele - Kolejny Festyn historyczny za nami
Dwie osoby w kościele - Kolejny Festyn historyczny za nami
trzy osoby we wnętrzu kościoła - Kolejny Festyn historyczny za nami
zgromadzeni w krużgankach opactwa - Kolejny Festyn historyczny za nami
pokazy historyczne w opactwie -Kolejny Festyn historyczny za nami
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie
inscenizacja obłóczyn w opactwie
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opackich ogrodach
pokazy historyczne w opactwie
pokazy historyczne w opactwie