Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kolejny krok w kierunku rozwoju sieci dróg na terenie naszej gminy

Koncepcja organizacji ruchu

REGIONALNE PROJEKTY DROGOWE – GMINA WĄCHOCK

Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę południowej obwodnicy Wąchocka oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę kolejnej, wschodniej obwodnicy Wąchocka, zwanej popularnie zachodnio-północną obwodnicą Starachowic, realnego kształtu zaczął nabierać również łącznik pomiędzy tymi dwoma dużymi projektami drogowymi.

Przypomnijmy fakty: koncepcja obwodnicy Parszowa i Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 pojawiła się w roku 2007. Prace nad koncepcją oraz dokumentacją techniczną przebiegały sprawnie i zakończyły się wydaniem pozwolenia na budowę drogi w roku 2010. Następnie ze względu na brak funduszy, pomimo wielu apeli, interpelacji oraz dążeń Gminy Wąchock oraz okolicznych samorządów projekt ten został odłożony na półki inwestora czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szczęście dopisało w ostatnich miesiącach i będący gotowym do realizacji projekt został ujęty w programie 100 obwodnic, a ogłoszone postępowanie zakończyło się sukcesem. Generalny Wykonawca, firma Strabag rozpoczęła już pierwsze prace. W 2021 r. Wykonawca planuje zaktualizować dokumentacje oraz wykonać większość prac przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz elektrycznych. Prace drogowe oraz przy obiektach mostowych zaplanowane są na 2022 i 2023 rok. Wykonawca planuje zakończyć prace do końca 2023, czyli rok przed planowanym w kontrakcie terminem. Inwestycja ta zmieni krajobraz całej gminy, przy jej okazji zlikwidowane zostanie również ujęcie wody w Wielkiej Wsi, a korzystający z tego ujęcia mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w wodę z Rataj.

Orientacja z przebiegiem wariantów – wybrany zaznaczony na czerwono

Druga z wąchockich obwodnic narodziła się na starachowickim gruncie w 2017 r., jako dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej z drogi DK42 i sposób na ograniczenie ciężkiego ruchu na terenie Starachowic. Jej zakres obejmuje budowę: ronda vis a vis składu budowlanego firmy Lebud-bis przy ul. Starachowickiej w Wąchocku, budowę estakady nad terenami zalewowymi, rzeką Kamienną i nasypem kolejowym oraz jej kontynuację śladem dawnej kolejki do drogi wojewódzkiej Starachowice-Tychów. Inwestor, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w przeciągu ostatnich 4 lat przeprowadził prace koncepcyjne oraz dokumentacyjne i uzyskał wszystkie wymagane pozwolenia. Decyzja na realizację uprawomocniła się w grudniu 2020 r. W połowie tego roku Inwestor planuje ogłosić postępowanie przetargowe na budowę drogi.

Koncepcja takiego przeprowadzenia tych dróg wzbudziła uzasadnione obawy, że znacząca część ciężkiego ruchu, który będzie kierował się w rejon Starachowic pozostanie w mieście Wąchock. Prawdopodobnie większość ciężarówek jadących od Skarżyska wybrałaby zjazd pomiędzy Węglowem a Wąchockiem i przejazd przez rynek i ul. Starachowicką jako najszybszy sposób dotarcia do estakady i dalej do strefy. Dlatego pojawiła się koncepcja skomunikowania obwodnicy Parszowa i Wąchocka z estakadą i dojazdem do strefy. W tej inwestycji Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Natomiast kosztem przygotowania dokumentacji podzieliły się budżety Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Gminy Starachowice oraz Gminy Wąchock. Nasz wkład wyniósł 32 505,20 zł.

Koncepcja zakłada budowę łącznika pomiędzy rondem przy ul. Starachowickiej, a budowaną obwodnicą i włączenie łącznika na południe od Księżej Kępy w Ratajach. Długość planowanego odcinka wynosi 1,19 km w standardzie drogi jednopasmowej z dodatkowym odcinkiem do wyprzedzania na wzniesieniach oraz drogami serwisowymi. Koncepcja zakłada wykonanie dokumentacji do połowy 2023 r., ogłoszenie przetargu w I kwartale 2024 oraz zakończenie prac z końcem 2024 r.

Koncepcja organizacji ruchu, PDF do pobrania: