Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Komunikat o przydatności wody

Komunikat o przydatności wody

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o przydatności wody, która pochodzi z ujęcia wody w Ratajach.

Woda zaopatruje miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock ulice: ulice: Błonie, Ceglana, Dolna, Dworcowa, Górna od nr 34, Hutnicza, Kielecka, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzemienica, Langiewicza, Leśna, Lipowa, Mirzec Malcówki 62a, Nadrzeczna, Partyzantów, Plac Majora Ponurego, Polna, Powstańców, Radomska, Sandomierska, Skalista, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Sporna, Starachowicka, Strażacka, Szeroka, Szkolna, Sporna, Szydłowiecka, Św. Rocha, Torowa, Tychowska, Tysiąclecia, Wesoła, Wielkowiejska, Wygoda do nr 9, Wielka Wieś, Węglów.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, że w badanej próbce wody pobranej z ujęcia w Ratajach wykryto obecność bakterii grupy coli w śladowej ilości uznanej za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia pod warunkiem, że: WODA Z KRANU ZOSTANIE PRZEGOTOWANA!

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do przygotowywania posiłków, do mycia zębów, do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Woda surowa może być wykorzystywana do innych celów gospodarczych.

Komunikat ważny do odwołania.

woda lejąca się z kranu